Tekstvak: Wim Egger

Surinaamse Rug, Joodse Buik

RECENSIES en

Wat lezers vinden van:

 

Surinaamse rug

joodse buik

 

Ook uw reactie is welkom:

iewim@planet.nl

...ik ben onder de indruk van uw prestatie, en vind het een belangwekkend boek. Niet eerder las ik een boek waar het Surinaamse en het Joodse zo verweven zijn, en waarin de verschrikkingen van de Sjoa en de slavernij beide zo indringend beschreven zijn...

Frits van der Meij

Non-fictie redacteur Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep

 

...had ik gelegenheid uw boek te lezen: zeer indrukwekkend!...

Alfred Edelstein, directeur Joodse Omroep

 

...al had je het boek alleen voor mij geschreven, dan was het al de moeite waard van de enorme inspanning...

Je zoon, Wilco, Ir. ceo van Creanova in Como (Italie)

 

...doorleefd document humain heb ik ademloos gelezen. Wat een zeggingskracht. Wat een strijd van geest en lichaam. Met niets ontziende eerlijkheid beschrijft Wim Egger ook de oorlog na de oorlog. Om te getuigen dat alles van je kan worden afgenomen wat je hebt, maar uiteindelijk niet wie en wat je bent... zijn boek is een heldendaad...

Lechajiem, opdat wij leven

Rabbijn Awraham Soetendorp

 

Uw boek heb ik de afgelopen dagen in een ruk uitgelezen. Vele herkenbare plekken (Den Haag) en situaties kwamen daarin naar boven. (Die onmogelijke Villa Windekind, waar ook ik lange tijd voor heb gestaan, niet omdat mijn familie, zoals de uwe, daarin was gekweld, maar omdat ik mij die plek op een bepaalde manier eigen wilde maken. Toen ik pas de opdracht van de Gemeente Den Haag kreeg een film te maken over monumenten in Den Haag, zat daar ook Villa WIndekind tussen (...))
Uw boek is een indrukwekkend document, een somtijds grauwe en bittere getuigenis, het is aangrijpend. Ik herken uw koortsachtige zoektocht naar de gegevens, in de oorlogsarchieven... het is eindeloos, het houdt niet op. Uw directe getuigenis is pijnlijk en confronterend, u heeft er uiteindelijk voor gekozen te spreken. En hoe!
Ik feliciteer u met deze tocht, de worsteling die uiteindelijk heeft geleid tot het unieke boek en ben ontroerd door het dankwoord van uw zoon, dat zegt veel.

Ida Does, documentaire-filmmaker, Rijswijk

 

...boeiend geschreven, met emotie en intellect. Onvermijdelijke bitterheid en droefheid worden afgewisseld door mildheid en gevoel voor verborgen humor. Een boek dat stil maakt en, onder voorwaarden, perspectief biedt...

D.W. Feer Verkade, oud-hoogleraar ru Leiden

Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad

 

...Min of meer ademloos heb ik uw boek gelezen... Eindelijk iemand die op een aantal punten precies verwoordt wat ik vaak binnen heb gehouden omdat het zogenaamd niet goed was om te zeggen of omdat anderen erdoor in verwarring raakten waardoor je ging vermijden ze nog eens je emoties te tonen. Eindelijk een boek waar de kwaadheid vanaf spatte, eindelijk! Hoe fascinerend de getuigenissen en geschiedenisboeken ook zijn, uw woede maakte grote indruk op me. Die kwaadheid kom je veel te weinig tegen...

Suzanne Rodrigues Pereira

 

...onder de indruk van uw boek... Dit moest geschreven worden, voor u zelf, voor ons en ons nageslacht. Ik heb dit indrukwekkende document reeds aanbevolen bij vele mensen en het zou vertaald moeten worden, opdat de rest van de wereld hier ook kennis van kan nemen. Los van de inhoud heeft uw schrijfstijl mij verrast... vanwege de prachtige zinsopbouw en prachtig verwoorde gedachten. U bent in staat lange zinnen te formuleren, zonder dat ik de draad kwijt raak... nee u boeide me zelfs meer en meer. U weet als geen ander de lezer voeling te geven met wat u en uw voorgeslacht hebben moeten doormaken. Uw gedachten zijn voelbaar...

Bert Verheij, voorzitter Stichting ROEP! Krimpen aan den IJssel

 

...ik was zeer onder de indruk van het verhaal en zoals ik had verwacht, van je schrijfstijl. Ik hoorde je het me voorlezen als het ware. De sfeertekeningen waren angstig echt en ik was daardoor met mijzelf in strijd het boek even weg te leggen of niet. Het laatste won. Ik heb het in een drietal nachten uitgelezen (...) ik denk dat er niet eerder deze combinatie van Surinaamse en Joodse achtergrond gedurende de Sjoa is beschreven...

Rabbijn Ruben Bar-Ephraim, Zurich (ch)

 

...auteur heeft zijn woede indringend weten te verwoorden. Hij benadrukt de samenhang tussen zijn ervaringen en de loop van de geschiedenis. Dankzij een grote overlevingskracht heeft hij zichzelf weten te redden en is hij niet in wanhoop verdronken...

Drs. Dirk Wepster, Stichting Centrum 45

 

...een lezenswaardig en indringend boek dat een diep inzicht geeft over hoe het leven van een nazaat van een zwarte slaaf en overlevende van de Sjoa dramatisch veranderde door de oorlog. Uiteindelijk hervond hij zichzelf, zijn eigen wortels en zijn eigen opleiding. Die zoektocht beschreef hij in een beklemmend egodocument...

Drs. Ronny Naftaniel, cidi

 

...waarlijk een prestatie. Zo een getuigenis zal anderen doen beseffen hoe gedwee een volk een bewind volgt. Nooit heb ik geweten wat je ouders hebben meegemaakt en ik werd daardoor nu geraakt. Je hebt bijzonder moedige ouders gehad. Wat je boek uitdraagt en waar ik volledig achter sta, is dat er vandaag de dag nog steeds personen zijn die ons proberen zwart te maken...

Opdat alle ruggen Surinaams mogen zijn

Micha Cohen, ceo van Xelion Software

 

...bij Societeit De Waterkant... je lezing heeft, juist omdat ik het boek al gelezen had, jullie beider beleving en ook zoals ik het boek heb ervaren, zeer verlevendigd. Tegelijkertijd heb ik niet alleen veel bewondering voor de wijze waarop je zo open in je boek bent geweest, maar ook voor de manier waarop je je als spreker opstelt. Chapeau!

Sonja de Lange

 

Ik werd door een vriend getipt over uw boek. Een 'must read'. Een woedend en eerlijk boek. Zou verplichte stof voor iedere school moeten zijn. Er valt nog veel goed te maken.

Bart Repko, NeverBeSilent, Jeruzalem

 

Uw levensverhaal dat u op zo'n wonderbaar indringende wijze te boek heeft mogen stellen, heeft diepe indruk op mij gemaakt. U stelt vragen die velen niet durven stellen (...) U legt verbanden die nog maar weinigen willen zien (...)

Heleen Hageman, Den Haag

 

Uw boek heb ik met grote ontroering gelezen (...) Dank u wel dat u de moed hebt gehad om dit boek te schrijven! Ik zal dit boek bij velen aanbevelen!

Anneke Roose

 

De boekhandel maakte mij attent op uw boek. Uw boek geeft niet alleen weer wat er gebeurd is maar legt ook zeer terecht de vinger op de zere plek als het om de houding ten opzichte van Joodse mensen gaat. Graag laat ik u weten dat ik uw boek met veel interesse maar ook met ontroering en bewondering heb gelezen. Ontroering over alles wat u en uw familie is aangedaan. Bewondering voor uw moed en kracht om alles zonder enige terughoudendheid op schrift te zetten en ook uw zeer terechte woede te uiten. Ik ben dankbaar dat ik uw boek heb gekocht.

Kor Boven, bibliofiel, Castricum

 

Ik heb enorm genoten van Surinaamse Rug, Joodse Buik. (...) mijn kleinzoon, ik bewaar het boek voor hem.

Sheila Gogol, Amsterdam

dWT Literair 20-06-2009

Paginagrote Recensie

In een paar bladzijden weet Wim Egger (...) een goed beeld te geven van Suriname aan het begin van de 20ste eeuw. (...) Dit boek is de moeite van het lezen waard. Egger weet overtuigend zijn Surinaamse verleden (...) te verbinden met zijn Joodse roots. (...) Op een heel indringende manier helpen deze foto s en andere illustraties (...) het verhaal te vertellen. JE

 

 

 

NIW 22-05-2009 Recensie

Egger gaat diep om deze verwarring (...) te beschrijven. Deze delen behoren tot de meest waardevolle in dit (...) boek. Hierbij beschrijft hij zijn persoonlijkheid, die hij ziet als tweeledig: een sterke Surinaamse man die bergen kan verzetten, de Surinaamse Rug, en een Joodse man (...) de Joodse Buik. Hij beschrijft indringend hoe hij deze aspecten van zichzelf bijeen heeft gevoegd, en deze passages zijn onbetwist zeer de moeite waard. (...) Tevens voegde hij een beschouwing over de slavernij toe. DM

 

 

 

dWT Literair 09-07-2009

Het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl en Surinaamse Rug, Joodse Buik van Wim Egger (...) passen bij elkaar wat de inhoud betreft (...). Dezelfde thematiek, dezelfde (...) sfeer. De twee boeken vullen elkaar uitstekend aan. AR

 

 

 

Parbode Sur. Magazine 07-2009

Grote Recensie

Egger heeft zijn turbulente verleden op aangrijpende en afgewogen wijze van zich afgeschreven. (...). Hij put veel kracht uit zijn wortels in Suriname (...). Een sterke kracht die de kwetsbare kracht van zijn Joodse afkomst compenseert. In de valkuil waar veel autobiografische auteurs in tuimelen door zichzelf wat al te nadrukkelijk op de voorgrond te schrijven, is Egger niet getrapt. Oorzaak en gevolg met betrekking tot de Sjoa worden door hem helder beschreven. (...) Hij blijkt bovendien een taalpurist te zijn, wat het lezen (...) een stuk aangenamer maakt. (...) Het boek is daar het prachtige bewijs van. RW

 

 

 

Nederlands Dagblad 18-07-2009

Volle pagina Groot Interview

Prachtig interview op pag 11 RdF

 

 

 

Voorburgse Courant 23-07-2009

Interview

Deze historische verstrengeling maakt het onlangs uitgebrachte boek tot een bijna uniek document. Een absolute must voor wie een beeld van die geschiedenis wil krijgen. FW

 

 

 

Biblion (Bibliotheekinfo)10-08-2009

Recensie

Een buitengewoon aangrijpend en indrukwekkend boek, voortreffelijk geschreven. Fraai vormgegeven met zwart-witfoto's. MvK

 

 

 

LJG (tijdschrift) sep 2009 Recensie

Het bijzondere zit hem vooral in hetgeen Egger schrijft over zijn Surinaamse wortels. Vol trots verhaalt hij van zijn voorouders die slaven waren en zich na hun vrijmaking (...) omhoog wisten te werken. De naam Egger stond ergens voor in Suriname (...) voor Surinamers die het hebben gemaakt. M

RECENSIES>

<MENINGEN VAN LEZERS

1 Samenvatting Inhoud Boek

2 Recensies en Lezers-reacties

3 Kennismaking Auteur Wim Egger

4 Presentatie Lezing Interview NL

5 Presentatie in Suriname

6 Kopen / Verkrijgbaarheid

Surinaamse Rug, Joodse Buik - Wim Egger